Sản phẩm của ebaohiem cung cấp

BẢO HIỂM SỨC KHOẺ

Bảo hiểm sức khoẻ là gì ?

Bảo hiểm sức khoẻ giúp người được bảo hiểm chi trả cho chi phí y tế phát sinh tại các Bệnh viện, phòng khám do những ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm. Đây là loại hình bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều có thể cung cấp trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ tồn tại song song với loại hình bảo hiểm y tế của nhà nước nhằm đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh tự nguyện và hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.
 
Ebaohiem The Example Company 604-555-1234 contact@eBaohiem.com